ซีเรียเป็นอย่างไรบ้าง ซีเรียประวัติ เป็นอย่างไร?

ซีเรียเป็นอย่างไรบ้าง ซีเรียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนตะวันตกจรดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศเหนือติดกับประเทศตุรกี ทิศตะวันออกติดกับอิรัก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับอิสาราเอล มี กรุงดามัสกัส เป็นเมืองหลวงของซีเรีย ที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆภายในเมือง

ประเทศแห่งนี้มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ภูเขาและทะเลทราย ผู้คนในประเทศนั้นมีหลายเชื้อสาย ที่เข้ามาผสมผสานกันในภูมิภาคแห่งนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอาหรับ นอกจากนี้ยังมีคนเชื้อสายอื่นๆอีกเช่น อลาวียะห์ ครูซ มุสลิมซุ่นนี่และศาสนิกชน

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆได้แก่ อาร์มีเนีย อัสซีเรีย เคิร์ดและเติร์ก ชาวอาหรับซุนนี่ย์เป็นกลุ่มประชากรหลัก ในประเทศซีเรียนั้นเอง ในอดีตนั้นเองซีเรียสเป็นพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนผู้ปกครองไปตามยุคสมัย รวมถึงอารยธรรมเอบลา ( Ebla )

อยู่ในช่วงสหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ในช่วงยุคอิสลามเมืองดามัสกัส เป็นเมืองหลวงของรัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์ และเมืองเอกในรัฐสุลต่านมัมลุกในอียิปต์นั้นเอง นอกจากนี้การก่อตั้งประเทศซีเรีย เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

ประเทศย่อยต่างๆที่แตกออกจาก  จักรวรรดิออตโตมันที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาค ตะวันออกนั้นเอง โดยในพื้นที่ของซีเรียนั้นเดิมที เป็นที่ตั้งอาณัตของฝรั่งเศส และเป็นรัฐอิสลามที่ใหญ่ที่สุด หลังจากที่ออตโตมันล่มสลายไปแล้วนั้นเอง

ซีเรียได้รับเอกราชเมื่อเดือน เมษายน ปีพ.ศ. 2489 เป็นสาธารณรัฐระบบสภา หลังจากได้รับเอกราชและเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้องพบกับปัญหาภายในการเมือง จนเกิดการแย่งชิงอำนาจรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างยาวนาน

จากเดิมทีที่ซีเรียเข้าร่วมกับสหภาพอียิปต์ เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้น ทำให้ข้อตกลงร่วมกับสหภาพได้สิ้นสุดลง จึงทำให้ซีเรียตกอยู่ในกฎหมายสภาวะฉุกเฉิน ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 -2554 ทำให้พลเมืองต้องอยู่ภายใต้

การกดขี่และกฎหมายนี้เป็นเวลายาวนาน และการทำงานของรัฐบาลนั้น ดูไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน บัชชาร อัลละซัด เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 สืบทอดต่อจาก ฮาเฟซ อัลอะซัด บิดาของตนเอง

นอกจากนี้ซีเรีสได้เข้าร่วม การโค่นล่มอำนาจเผด็จการอย่าง เหตุการณ์อาหรับสปริง ที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งดินแดนตะวันออกกลาง ที่เหล่าเกิดเหตุการณ์นี้นั้นเอง ด้วยความเสียหายในประเทศ ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ ที่พาให้ผู้คนในประเทศนั้น เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและจนเป็นอย่าง มากเลยทีเดียว

ซีเรียเป็นอย่างไรบ้าง

ซีเรียเป็นอย่างไรบ้าง ซีเรียมีความสำคัญอย่างไรในดินแดนนี้?

ด้วยซีเรีสที่เป็นประเทศเก่าแก่ และมีทรัพยากรธรรมชาติจากใต้ดินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าแร่ธาตุต่างๆ อันเป็นสมบัติของชาติที่ทำให้ประเทศมั่งคั่งนั้นเอง แต่ทว่าด้วยการบริหารประเทศ และการกอบโกยผลประโยชน์จากผู้นำ จึงทำให้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ของผู้คนในเมืองนั้น แตกต่างจากเหล่าผู้นำของเขา รวมถึงชนชั้นพิเศษที่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านั้นเอง

ด้วยความที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้เหล่าประเทศอื่นๆ ต่างลงนามระงับสัญญาสันนิบาตอาหรับ และองค์กรความร่วมมืออิสลาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่ประเทศซีเรียสนั้นเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น

นับว่าเป็นการต่อต้านผู้นำอย่าง อะซัดและรัฐบาลอย่างพรรคบะอัษ กลุ่มต่อต้านนั้นคือ แนวร่วมแห่งชาติซีเรีย ( Syrian National Coalition ) หลังจากการต่อสู้อันยาวนาน ปัจจุบันซีเรียเองยังคงบอบซ้ำจาก

ภัยสงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้คนในประเทศนี้ ต่างได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง ปัจจุบันได้มีประเทศอื่นๆเข้าไป เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ทีได้รับผลกระทบจากความอดยาก

และภัยสงครามในการอพยพนั้นเอง ความเลวร้ายของภัยสงครามกลางเมือง รวมถึงกลุ่มผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ผลของการกระทำนั้นตกมาสู่ประชาชน จนถึงทุกวันนี้นั้นเอง ที่ถึงแม้จะได้รับการฟื้นฟูและเยียวยา

แต่บาดแผลภายในจิตใจ รวมถึงการสูญเสียในสงคราม ยังคงไม่ลืมหายไปจากความสูญเสียของประชาชนนั้นเอง นับว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อีกแห่ง ที่มีความเก่าแก่ในโลกอาหรับ อีกทั้งยังเคยเป็นศูนย์กลางในดินแดน แถบนี้ด้วยนั้นเองในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงศาสนาที่มาจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มชาวอาหรับนั้นเอง

ซีเรียสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ซีเรียเองนั้นเป็นประเทศ ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติอีกเช่นกัน และยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ใต้พื้นดิน อันเป็นการส่งออกของประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งรวมอารยธรรม ของชาวอาหรับมาอย่างยาวนาน ด้วยที่ตั้งของเมืองหลวงอันเก่าแก่ ที่บ่งบอกอารยธรรมในอดีต สร้างความสนใจให้กับการท่องเที่ยวของประเทศนี้ด้วยเช่นกัน สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ พาร์มีร่า เป็นเศษซากเมืองโรมันในสมัย

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ. 1980 ด้วยความเก่าแก่ของที่นี้ ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้เราเห็นโครงสร้างสิ่งก่อสร้างในอดีต และความยิ่งใหญ่ของที่นี้แห่งนี้ นับว่าเป็น 1 ในอารยธรรมที่มีอิทธิพล

ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ยุโรป ที่มีอาณาเขตดินแดนไปทั่วทั้งยุโรปนั้นเอง นับว่าเป็นสถานที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ครั้งหนึ่งโรมันได้เคยแผ่อิทธิพล ในดินแดนตะวันออกกลางนี้เอง เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้า

และกองคาราวานสินค้าที่เดินทาง ไปยังดินแดนต่างๆในตะวันออก แต่ด้วยเวลาได้ผ่านไปเมืองและผู้คน ได้หายไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ เมืองมอสร่า ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้เป็น เมืองที่สำคัญทางการค้า

เพราะจากการขุดค้นเจอข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงสินค้าต่างๆมากมายมาจากพ่อค้า ด้วยครั้งหนึ่งที่อารยธรรมโรมัน มีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ ทำให้เมืองแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้า ขนาดใหญ่นั้นเอง

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้อีกอย่าง ป้อมปราการบอสล่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล โดยชาวเนบาเทียนนั้นเอง โดยสถาปัตยกรรมแบบโรมันนั้นเอง ทำให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม

ซีเรียเป็นอย่างไรบ้าง

สร้างความคลาสสิคให้กับเหล่านักท่างเที่ยว เหมือนกับได้มาเดินหลงในยุคสมัยโรมันนั้นเอง เราไปกันต่อที่ เมืองอะเลปโป เป็นเมืองเก่าแก่ของซีเรีย รองจากกรุงมัสกัสและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ด้วยความโดดเด่นของเมืองที่ล้อมไปด้วยกำแพงโบราณ ที่ถูกสร้างป้องกันเมืองเอาไว้ในอดีต ยังคงสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษณ์เอาไว้ จนถึงปัจจุบันนั้นเอง เมืองแห่งนี้ยังมี ปราการอเล็ปโป้ นับว่าเป็นปราการเหล็กในอดีต ที่ป้องกันเมืองแห่งนี้มาอย่างยาวนาน

ปัจจับันได้ถูกบันทึกลงเป็นมรดกโลก  เมื่อปี ค.ศ. 1986 นับว่าเมืองนี้เป็นอีกเมือง ที่มีความคลาสสิคทางสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างจากโลกยุคโบราณ ให้เราเดินชมได้โดยรอบเมืองนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ เมืองมาลูล่า เป็นชุมชนชาวคริสตต์

ที่เก่าแก่และสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะคนที่นี้ยังคงพูดภาษาอาราไมค์ นับว่าเป็นภาษาเก่าแก่ที่สูญหายไป เหลือเพียงแค่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้น ที่ยังคงสืบทอดภาษานี้เอาไว้เป็นเอกล๊กษณ์ ของพวกเขานั้นเอง ภายในเมืองมีโบสถ์ที่เก่าแก่

และมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชื่อกันว่าหากดื่่มก็ จะสามารถทำให้สุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาวนั้นเอง นับว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ปลีกวิเวก และเป็นกลุ่มส่วนน้อยของประเทศ ที่ส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามนั้นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวของซีเรีย ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงทางธรรมชาติที่จะทำให้ พวกคุณประทับใจกับการเดินทางอย่างแน่นอน

ปัจจุบันซีเรียเป็นอย่างไร ?

จากการเมืองภายในประเทศที่ส่งผล ให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ภายในประเทศซีเรียนั้นได้รับผลกระทบ จากสงครามภายในอยู่บ่อยครั้งนั้นเอง ด้วยผลประโยชน์อันมหาศาลของ ทรัพยากรภายในประเทศนั้นก็คือ น้ำมัน ทำให้ผู้นำประเทศส่วนใหญ่ ล้วนเป็นเผด็จการสืบทอดอำนาจ และสร้างบาดแผลทางประวัติศาสตร์ ไว้อย่างมากมายนั้นเอง จากความไม่สงบในตะวันออกกลางนี้เอง

สหประชาชาติได้เข้ามาช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนในหลายๆเรื่อง เพื่อสิทธิมนุษยชนของผู้คนในประเทศ และการโค่นล้มอำนาจของผู้นำเผด็จการ นำมาซึ่งชัยชนะของผู้คนในประเทศมาอย่างยาวนานนั้นเอง ปัจจุบันซีเรียเองกำลังอยู่ในช่วง ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจาก เจอปัญหาภายในเป็นเวลาหลายทศวรรษนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในประเทศซีเรียเป็นอย่างไร?

ด้วยดินแดนในแถบนี้มีประวัติศาสตร์ ร่วมกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชกันเลยทีเดียว อีกทั้งซีเรียเองได้รับอิทธิพลจาก โลกตะวันตกอย่าง จักรวรรดิโรมันที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ และสร้างอารยธรรมโรมันขึ้นยังที่นี้ จึงทำให้พื้นที่ต่างๆในซีเรียนั้น เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมัน และยังแสดงออกถึงการเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

ในดินแดนตะวันออกกลาง ที่มีมาอย่างยาวนานนั้นเอง อีกทั้งประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในประเทศ ที่มีการผสมผสานยุคสมัย ของชาวอาหรับที่นำเข้าวัฒนธรรม ทั่วทั้งดินแดนตะวันออก นั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว

ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วละก็ จะต้องชอบประเทศนี้อย่างแน่นอน จึงทำให้ มองว่า ซีเรีย เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า บริเวณตะวันออกกลางอีกด้วย

รวมทั้งยังเป็นที่ผสมผสานวัฒนธรรม ของทั้งสองฝั่งระหว่างตะวันตก และตะวันออกอีกด้วยนั้นเอง จึงทำให้ประเทศแห่งนี้ มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ มาโดยตลอดนั้นเอง 

จุดเด่นประเทศจีน

ข่าวไอที