เที่ยวหางโจว เมืองน่าเที่ยว ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ เที่ยวจีน แห่งนี้มีอะไรบ้าง ?

เที่ยวหางโจว ที่เมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ในประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และด้วยภูมิภาคนี้ของจีน นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในแง่เศรษฐกิจและความเจริญ เพราะทางตะวันออกของจีน ถือว่าเป็นเขตที่รุ่งเรืองและแฝงไปด้วย ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ของประเทศจีนกว่า 2,100 ปีเลยทีเดียว ย้อนกลับไปถึงยุคราชวงค์สุย ช่วง ค.ศ. 581 – 618 จากคำสั่งขุดคลองของ ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 349 ของราชวงค์สุย

และด้วยคลองนี้ที่มีชื่อว่า ต้ายุ่นเหอ เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้ จากปักกิ่งมายังหางโจว ทำให้คลองนี้เป็นเส้นทางการค้า ที่เก่าแก่และสร้างความมั่งคั่ง ให้กับหางโจวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว จนความรุ่งเรืองมาถึงขีดสุด

เมื่อมีการย้ายเมืองหลวง ไปประจำอยู่ที่เมืองไคเฟิง ในบริเวณแม่น้ำเหลืองลงมาถึง แม่น้ำแยงซีเกียง เพื่อเป็นการป้องกันการรุกราน ของชนเผ่าจินและได้สถาปนาราชวงค์ซ่งใต้ขึ้น ในบริเวณนี้อีกด้วยนั้นเอง

ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ยังคงสำคัญ ในแง่ของระบอบเศรษฐกิจ ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก ทางด้านเทคโนโลยีหรือเภสัชอุตสาหกรรม ที่ทำให้เมืองนี้มีความโดดเด่นนั้นเอง นอกจากนี้ยังมี จุดหมายยอดนิยม ของการท่องเที่ยวภายในเมืองนี้ ที่เรียกได้ว่ามีความเก่าแก่แห่งหนึ่ง ของประเทศจีนเลยทีเดียว

ด้วยความคลาสสิคนี่เอง ทำให้เป็น สถานที่ถ่ายรูป ของนักท่องเที่ยวหลายคน ที่มาสัมผัสกับอาคาร ต่างๆที่ได้รับการอนุรักษ์ หรือ ที่เที่ยวธรรมชาติ ของแม่น้ำสายสำคัญเมืองนี้ เป็นเส้นทางเดินเรือเก่าแก่ ในการดึงดูดเป็น เมืองท่องเที่ยว สุดคลาสสิคแห่งหนึ่ง ของประเทศจีนเลยก็ว่าได้

และด้วยยุคปัจจุบันได้โชว์ ศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรม กลายเป็นเมืองที่มีลักษณะโดดเด่น ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ ทำให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อีกแห่งของประเทศจีนเลยทีเดียว เที่ยวหางโจว

ที่ผู้คนในประเทศต่าง เดินทางแวะมาชม มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มีอายุเก่าแก่อย่างมากเลยทีเดียว ในการดูแลรักษาธรรมชาติเอาไว้ และได่กลายเป็น ที่เที่ยวยอดฮิต สำหรับคนที่รักการผจญภัยและ แลนมาร์คดัง ที่รอพวกคุณได้สัมผัสด้วยตนเอง

เที่ยวหางโจว แลนมาร์คดัง ควรมีการเตรียมตัวไปยัง ที่เที่ยวยอดฮิต แห่งนี้อย่างไรบ้าง ?

ด้วยจุดศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้ ที่เป็นศูนย์กลางของมณฑลเจ้อเจียง ในแง่ของจุดยุทธศาสตร์ หรือแม้ว่าในทางเศรษฐกิจนั้น เมืองแห่งนี้มีความใหญ่อย่างมากเลยทีเดียว ภายในเมืองมีโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เมืองประวัติศาสตร์ หรือโซนที่เป็นอาคารบ้านเรือ สถานที่ถ่ายรูป สวยๆ

สำหรับความเก่าแก่บ้านเรือน ทำให้ เมืองน่าเที่ยว แห่งนี้ได้มี แลนมาร์คดัง หลายสถานที่เลยทีเดียว ในการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองสำคัญ มาตั้งแต่ยุคอดีตจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียว และด้วยธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ของเมืองแห่งนี้ที่ล้อมรอบ ความเจริญของเมืองแห่งนี้เอาไว้

ได้ทำให้มี ที่เที่ยวธรรมชาติ มากมายอันเป็นจุดดึงดูด การท่อง เที่ยวจีน ให้ดูมีเสน่ห์และนำเสนออารยธรรม ที่บ่งบอกความเป็นชาติ และวัฒนธรรมของชาวจีนนั้นเอง ที่ทำให้เกิดเป็น จุดหมายยอดนิยม อีกแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยว มณฑลเจ้อเจียงและ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่จะทำให้คุณหลงใหลไปกับ ความคลาสสิคของเมืองแห่งนี้นั้นเอง

เที่ยวหางโจว

เที่ยวหางโจว สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม แห่งนี้มีสถาน ที่เที่ยวธรรมชาติ อะไรบ้าง ?

เป็นเมืองวัฒนธรรมที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจีนเลยทีเดียว เพราะด้วยความเก่าแก่นับพันปี ของเมืองนี้ที่เป็๋น เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีเสน่ห์อย่าง มากเลยทีเดียว และยังมีธรรมชาติอันสวยงาม ที่อยู่ใกล้กับเมืองแห่งนี้ ด้วยแม่น้ำสายสำคัญของเมือง

วมไปถึงอาคารต่างๆภายในเมือง ที่เป็นจุด สถานที่ถ่ายรูป มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน กับความคลาสสิคของเมืองนี้ ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง นอกจากนี้ยังมีโซนทันสมัย ที่โชว์ความยิ่งใหญ่ในด้านวิศวกรรม ของเมืองแห่งนี้ที่ยิ่งใหญ่นั้นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ ทะเลสาบซีหู ถือว่าเป็นทะเลสาบสายสำคัญ ของเมืองนี้ที่หล่อเลี้ยงผู้คน ในเมืองนี้มาอย่างยาวนาน และความสวยงามนี้เอง พาให้เป็น แลนมาร์คดัง อีกแห่ง ของการท่องเที่ยวเมืองหางโจวนั้นเอง และยังได้การขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ

ที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ของผู้คนที่นี้เอาไว้นั้นเอง มีบริการเรือจีนโบราณ ให้เราได้ชมความสวยงาม ของทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ที่มีความสวยงามอย่างมากนั้นเอง หมู่บ้านซินเย่ ( Xinye Village ) เป็นหมู่บ้านโบราณ ที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้ในเมืองหางโจวแห่งนี้

ที่กลายมาเป็น จุดหมายยอดนิยม ของผู้คนมาชมบรรยากาศ ความคลาสสิคในช่วงยุคราชวงค์สุย และทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ ในฉากหนังจีนนั้นเอง ด้วยความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรม มีอายุด้วยกันถึง 500 – 700 ปีเลยทีเดียว

และด้วยที่ตั้งมีภูเขาล้อมรอบ ไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ทำให้เมืองนี้เป็น เมืองน่าเที่ยว ในการเสพบรรยากาศโบราณแห่งนี้ สถานที่สุดท้ายคือ วัดหลิงอิ่น ( Lingyin Temple ) เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน อันโด่งดังของเมืองแห่งนี้ เพราะด้วยปติมากรรม และการแกะสลักที่บรรจง

ทำให้วัดแห่งนี้มีเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขาหลิงอิ่น ที่ให้สงบกับวัดนี้อย่างมากเลยทีเดียว ในการเดินชมความสวยงามของวัด เราจะได้เดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยนั้นเอง วัดนี้จึงเป็น ที่เที่ยวยอดฮิต อีกแห่งของเมืองที่ผู้คนในเมือง

ต่างให้ความเคารพวัดนี้อย่างมากนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในหางโจว ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดอย่างหนึ่ง ในการมาท่อง เที่ยวจีน นั้นเอง 

เที่ยวหางโจว

ปัจจุบัน มรดกโลกทางธรรมชาติ และ สถานที่ถ่ายรูป สุดสวยของเมืองหางโจวนี้เป็นอย่างไร ?

การท่องเที่ยวของเมืองนี้ มีการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมาก เพราะด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ ในการค้าขายมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงวัฒนธรรมที่เจริญอย่างมาก ด้วยแม่น้ำสายสำคัญของเมือง ที่ทอดยาวไปทางตอนใต้ของจีน

ได้กลายเป็นการส่งออกวัฒนธรรม ไปทั่วภูมิภาคของจีนนั้นเอง จนกลายเป็น เมืองน่าเที่ยว ที่ใครหลายคนจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน และด้วยใครหลายคน ที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วละก็ เมืองแห่งนี้มี มรดกโลกทางธรรมชาติ

ให้เราได้สัมผัสกับความสวยงาม และเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ที่เป็นเมืองแห่งการค้า นั้นเอง และยังเต็มไปด้วย ที่เที่ยวยอดฮิต อันเป็นไฮไลท์ของเมือง ที่ดึงดูดการท่องเที่ยว ให้หางโจวมีความเจริญนั้นเอง 

สรุปหางโจว เมืองประวัติศาสตร์ และ จุดหมายยอดนิยม ของเหล่านักท่องเที่ยวนี้เป็นอย่างไร ?

เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม ความเป็นชนชาติจีนมานับพันปี ที่เมืองนี้เต็มไปด้วยร่องรอย ทางอารยธรรมที่ผูกพันธ์ กับแม่น้ำสายเก่าแก่ที่เป็น การคมนาคมหลักในช่วงเวลานั้น ด้วยความคลาสสิคนี่เอง จึงถูกบันทึกว่าเป็น เมืองประวัติศาสตร์ และมี ที่เที่ยวธรรมชาติ

อันสวยงามที่ได้รับการอนุรักษณ์มาอย่างยาวนาน จนกลายมาเป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ของเมืองนี้ไปแล้วนั้นเอง ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม และสัมผัสกับธรรมชาติแล้วละก็ ไม่ควรพลาดการเดินทาง ที่ถือว่าเป็นมุดหมายหนึ่ง ของการเดินทาง เที่ยวจีน นั้นเอง

เป็นเมืองสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศจีนมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็ยังเป็น เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขาย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศจีน และด้วยเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์กลางในทางตะวันออก ของประเทศจีนทางด้านการค้า

และวัฒนธรรมของราชวงค์สุย อันเก่าแก่ของประเทศจีน ที่มีอารยธรรมเฉพาะตัวอย่างมากเลยทีเดียว สิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมวัดต่างๆ หรืออาคารที่อยู่อาศัยของผู้คน ก็จะทำให้เราได้เห็นถึงอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

เพราะได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ถึงความเป็นมาที่ตั้งของเมืองนี้ในอดีต และยังเป็นบรรพบุรุษของพวกเขา ในปัจจุบันอีกด้วยนั้นเอง ที่ได้รับไม้ต่อจากคนรุ่นหลัง มาสู่พวกเขานั้นเอง

ยูนนานมีอะไร

Gadgetแนะนำ

สมาร์ทโฟนรุ่นน่าใช้